PŘÍLOHY K POZVÁNCE NA MIMOŘÁDNOU VH

Příloha č. 1 – Stanovy VÚTS, a.s. s vyznačením změn

stáhnout dokument

Příloha č. 2 – Stanovy VÚTS, a.s. – úplné a aktuální znění - čistopis

stáhnout dokument