váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Elektronické vačky

Z pohledu strojařských aplikací pohonů pracovních členů mechanismů je termínem elektronická vačka myšleno takové použití servomotoru (jako výkonného silového členu), které je alternativní k pohonům, jež jsou možnými kombinacemi vačkokloubových mechanismů poháněných klasickými asynchronními motory.

Aplikovat elektronické vačky a zvolit tak alternativu elektronického pohonu pracovního členu lze zejména u strojů zpracovatelského průmyslu (textilní, polygrafické, sklářské, obráběcí, tvářecí, balící atd.) a u prvků pružné a pevné automatizace výrobních systémů (manipulační stroje a mechanismy jako jsou otočné a indexovací stoly, krokové mechanismy apod.). Problematika aplikací elektronických vaček v této oblasti tedy úzce souvisí s aplikacemi klasických vačkových mechanismů. V podstatě jde o tentýž problém, kterým je zajištění pohonu pracovního členu mechanismu optimálním způsobem. Hlavní výhodou aplikací elektronických vaček je parametrizace a reprogramovatelnost pohybových funkcí, resp. zdvihových závislostí.

Komponenty elektronické vačky (servomotory, kontrolery) od firmy Yaskawa (Japonsko) patří mezi světovou špičku. Realizují pohybové funkce s vysokou dynamikou a s vynikající polohovou přesností

 

V souvislosti s aplikacemi elektronických vaček Yaskawa VÚTS, a.s. pro Vás zajistí:

 • Poradenství v aplikacích elektronických vaček (stanovení nákladů, výpočty kinematické a kinetostatické analýzy a syntézy, posouzení rozličných variant řešení kinematického řetězce elektronického mechanismu, atd.)
 • Kinetostatické dimenzování elektronické vačky v dané aplikaci
 • Návrh a optimalizaci zdvihové závislosti v dané aplikaci
 • Řešení pružné automatizace návrhem otočných stolů a krokovacích mechanismů
 • Systémovou integraci elektronické vačky do libovolného nadřazeného systému
 • Minimalizaci reziduálního (zbytkového) kmitání v klidových intervalech elektronické vačky, kde klidový interval je technologický výrobní časový úsek
 • Konstrukci s dokumentací a výrobu elektroskříně i pro víceosé systémy s několika elektronickými vačkami
 • Komunikaci s uživatelem prostřednictvím dotykové obrazovky Weintek

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.