váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Dimenzování elektrických pohonů výrobních strojů

Program řeší dimenzování pohonů tříosého systému obráběcího stroje. Systém NC os je založen na dvou osách s posuvným pohybem (V, Z) a jedné ose s rotačním pohybem (C). Interpolující osy jsou rotační C a posuvná V, přičemž osa C je unášená osou V. Osa Z je přistavovací s definovanou zdvihovou závislostí, která je nezávislá na kontuře obráběné vačky. Výchozí informací pro dimenzování pohonů je kontura obrobku a celá řada konstrukčních a technologických parametrů, jako je krouticí moment vřetene, průměr nástroje, posuv po povrchu obrobku atd. Koncepčně je uvažováno s mechanismy s konstantním převodem mezi pracovním pohybem os a servomotorem. Jde o převodovky a kuličkové šrouby. Výsledkem jsou pak požadované parametry servomotorů jednotlivých os. Jsou to hnací momenty (maximální, efektivní) a otáčky (maximální). Rovněž je posouzena polohová odchylka způsobená poddajnostmi převodových mechanismů.


Bližší informace na pert.jirasko@vuts.cz nebo na vuts@vuts.cz.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.