váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Design zdvihových závislostí klasických a elektronických vaček

SOFTWARE KINz2
KINz2 je softwarový nástroj pro design zdvihových závislostí klasických a elektronických vaček. Nástroj obsahuje knihovnu přibližně 60 analyticky zadaných funkcí, které lze libovolně skládat, měřítkovat a modifikovat dle německé normy VDI 2143. Zaměřen je zejména na rychlý návrh a snadnou modifikovatelnost zdvihových závislostí. Dále umožňuje export dat do souboru v uživatelem zadané podobě nebo přímo do programu KINy2KV (nástroj pro syntézu radiálních krokových dvojvaček). Nástroj je ve formě okenní aplikace na platformě .Net Framework 3.5.
  • přibližně 60 analyticky zadaných funkcí (některé nabízí další parametrizaci)
  • implementace modifikací dle německé normy VDI2143
  • vysoké variabilita tvaru výstupních dat
  • snadné sestavování a modifikace složitých zdvihových závislostí
  • možnost přímé spolupráce s nástrojem KINy2KV (nástroj pro syntézu radiálních krokových vaček)

 

Bližší informace na pert.jirasko@vuts.cz nebo na vuts@vuts.cz.

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.