váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
 • CZ
 • ENG
 • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

CENTRUM ROZVOJE STROJÍRENSKÉHO VÝZKUMU - CRSV

Centrum se zabývá rozvojem poznatků a postupů uplatnitelných při návrzích strojů a zařízení zpracovatelského průmyslu, kam patří zejména stroje obráběcí, sklářské, bižuterní, polygrafické, montážní, textilní a jednoúčelové stroje např. pro automobilový průmysl.

Realizované výzkumně vývojové AKTIVITY JSOU SMĚŘOVÁNNY NA řešení klíčových technicko-technologických aspektů limitujících další rozvoj strojů a zařízení:

 • ZVYŠOVÁNÍ VÝKONOVÝCH A PRODUKČNÍCH PARAMETRŮ
 • SNIŽOVÁNÍ ENERGETICKÉ SPOTŘEBY
 • Vzrůstající nároky na aktivní i pasivní BEZPEČNOST PROVOZU, SPOLEHLIVOST A ŽIVOTNOST
 • EKOLOGICKÉ A ERGONOMICKÉ ASPEKTY (snižování hlučnosti, komfort obsluhy)
 • KONEKTIVITA A INTEGROVATELNOST jednotlivých strojů a zařízení do výrobních linek a celků (sofistikované řídící a ovládací systémy),
 • AUTOMATIZACE výrobních procesů
 • ZKRACOVÁNÍ INOVAČNÍCH CYKLŮ A NÁKLADOVÁ OPTIMALIZACE

Pro úspěšné řešení uvedených klíčových problémů pracuje  Centrum na rozvoji teorií konstrukce strojů a mechanismů, aplikaci nových materiálů a mechatronických systémů, rozvoji metod a zařízení pro měření technických a provozních parametrů strojů a zařízení, matematického modelování mechanismů a strojů, návrhů a zhotovení funkčních modelů a prototypů a ověřování jejich parametrů.


PRIORITOU CENTRA JE APLIKACE A ROZVOJ VÝZKUMNÝCH POZNATKŮ VE SPOLUPRÁCI S PRŮMYSLOVÝMI PARTNERY.

Možnými formami spolupráce je realizace:

 • SPOLEČNÝCH GRANTOVÝCH PROJEKTŮ
 • SMLUVNÍHO VÝZKUMU – výzkum na zakázku
 • transferu KNOW-HOW (prodej patentů…..)

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2021 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.