váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

Axiální a radiální vačky

Výpočtem vačkových mechanismů a výrobou vaček se VÚTS, a.s. zabývá více než třicet let. Za tuto dobu se profilovalo vědecké pracoviště, matematicko-fyzikální odbor, které provedlo na tisíce výpočtů z této oblasti technické mechaniky.

Tento rozsah a rozmanitost úloh si vyžádal vytvoření vlastního unikátního výpočetního systému, který integruje návrh, kinematickou a dynamickou analýzu a syntézu, výrobu na CNC strojích a vyhodnocení měření vyrobených vaček.

VÚTS, a.s. díky dokonale zvládnuté konečné technologické operaci broušení vaček, ověřené na desítkách tisíc kusů vyrobených radiálních a axiálních vaček, dosáhl vynikajících úspěchů v progresivním ovlivňování dynamických vlastností nových strojů. Tyto úspěchy jsou dokumentovány na řadě vynikajících, světově známých, textilních strojích.

 

Internetový znalostní portál IPTI se věnuje technickým informacím vačkových mechanismů.

Co zde naleznete:

+  teoretické informace o vačkových mechanismech

+  možnost provádění vybraných výpočtů a simulací

+  možnost ukládání výsledků a simulací uživateli

+ VÚTS může na základě individuálních požadavků navrhnout konkrétní řešení vačkových mechanismů

VÚTS může na základě individuálních požadavků kompletně zrealizovat celé zařízení.

 

Cílem tohoto portálu je naplněná systémová a znalostní databáze, která je průběžně doplňována a aktualizována o využitelné existující poznatky týkající se vačkových mechanismů.

Portál IPTI vznikl v rámci řešení projektu FV20235 (Klasické a elektronické vačkové mechanismy pro pokročilé aplikace v průmyslu) podpořeného Ministerstvem průmyslu a obchodu. Do projektu byli zapojené tři subjekty - VÚTS, a.s., VUSTE-APIS, s.r.o. a ZČU RTI.

Soubory ke stažení

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

 

 Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.