váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

100 LET VLADIMÍR SVATÝ

Dnes je to přesně sto let od narození VLADIMÍRA SVATÉHO, CSc., světoznámého vynálezce textilních strojů. Pan Vladimír Svatý se narodil 19. 9. 1919 v Nové Pace a zemřel 2. 2. 1986 v Liberci. Celý život se zabýval vylepšováním techniky tkaní a významně ovlivnil naši společnost VÚTS, ve které působil od vzniku společnosti v roce 1951 až do konce svého života.

Ke stému jubileu a k uctění jeho památky se váže hned několik akcí. Dnes v 15:00 se uskutečnil pietní akt na libereckém hřbitově a za měsíc v sobotu 19. 10. 2019 bude v Roztokách u Jilemnice na zdi bývalé rodinné továrny Svatých odhalena jeho pamětní deska. Život a práce pana Svatého jsou výrazně spjaty s VÚTS. V roce 1948 se mu podařilo uvést do zkušebního provozu první tryskový tkalcovský stav na světě a v roce 1953 dokončil v Liberci první prototyp hydraulického tkalcovského stavu.

Čest jeho památce!

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 |460 01, Liberec XI | Česká Republika      Informační povinnost - GDPR

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | E-mail: vuts@vuts.cz |   

Copyright © 2022 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.