váš partner pro výzkum, vývoj a inovace
  • CZ
  • ENG
  • RU
Aplikace a realizace
Centrum rozvoje strojírenského výzkumu
Laserové aplikační centrum

O NÁS

Aplikační centrum laserových obráběcích zařízení, tvoří samostatné hospodářské středisko VÚTS, a.s. Centrum úzce spolupracuje ve výzkumu a vývoji nových technologií laserového obrábění a povrchového zpracování materiálů s partnery z akademické sféry, tak z průmyslovými subjekty.

V letech 2009-2011 pracovala VÚTS, a.s. na výzkumu a vývoji vlastních variabilních přesných laserových obráběcích strojích za podpory Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci dotačního programu TIP.

V průběhu let 2009-2012 vybudovala VÚTS, a.s. nový provozní areál, jehož součástí je i Aplikační centrum laserových obráběcích zařízení.

Vybudování centra bylo zrealizováno s podporou Ministerstva průmyslu a obchodu v rámci Operačního programu Podnikání a inovace – program Potenciál  č. projektu: 4.2 PT02/173 .

Centrum je zaměřené na rozvoj aplikačních možností moderních laserových technologií ve strojírenství, zejména při obrábění a tepelném zpracování kovů, plastů, kompozitů a dalších materiálů.

 

Adresa: VÚTS, a.s. | Svárovská 619 | Liberec XI - Růžodol 1 | 460 01, Liberec XI | Česká Republika

Kontakt: Tel.: +420 485 301 111 | Fax: +420 485 302 402 | E-mail: vuts@vuts.cz

Copyright © 2013 - VÚTS Liberec
Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.